History / Geskiedenis

Die situasie soos dit 2 jaar gelede was:
Vyf jaar gelde het die doodsklokke van Mosselbaai se 4 karavaanparke en chalets gelui. In 2003 het die Stadsraad, sonder om die kampeerders te raadpleeg, ‘n kontrak onderteken met AttPower om die karavaanparke tot niet te maak en herontwikkel. Dit het ingesluit die Punt, Santos, De Bakke en Diaz-oord. Ontstoke kampeerders was nie gedient met die vernietiging van hulle erfenis nie en die MKB is gebore.

Dit is nou reeds algemene kennis dat die kampeerders en sakelui hulle hande diep in hulle sakke gesteek het, ‘n gedugte span (bestaande uit vrywilligers) gekies het, ‘n top regspan aangestel het, hul saak tot op die hoogste gesag in die land gevoer het, ‘n omgewingsimpakstudie afgedwing het en uiteindelik geseevier het met die kanselleering van die AttPower-kontrak.

Die oorwinning was egter nie sonder hartseer nie. Die verhouding met die MB stadsraad en munisipale amptenare het ‘n breekpunt bereik. Karavaners is op vergaderings en in die pers afgemaak as ‘n klomp takhare en “armgatte” wat niks bygedra het tot die ekonomie van MB nie. Bewerings is gemaak dat die parke teen ‘n verlies bedryf word al is die teendeel bewys. By 2 geleenthede is kontrakteurs aangestel om die parke plat te slaan sodra die hekke na die seisoen sluit. Geen kapitale begroting is in dié tydperk toegestaan nie en tariewe is uitermate verhoog. In 2007 is ‘n gedeelte van Santos afgesny om as ‘n parkeerplek te dien en is Diaz-oord ook vir bewoning gesluit en aan sy lot oorgelaat.

Nadat dit duidelik geword het dat die MKB geen keuse gehad het as om voort te gaan met die hofgeding teen die Stadsraad nie het die huidige burgermeester instem tot ‘n rondetafelgesprek met
die MKB. Kort daarna is die kontrak met die ontwikkelaar verbreek en het die Stadsraad besluit dat die karavaanparke gaan bly. Geld word belowe om die parke weer netjies te kry vir die 2010 Wêreldbeker. Daarna sal die stadsraad kyk na ‘n model waarvolgens die parke bestuur gaan word. Die terrein neffens die huidige Diaz-oord gaan moontlik ontwikkel word in ‘n nuwe moderne karavaanpark. Die beplanning moet nog gedoen word.

Ons versoek aan die Stadsraad was duidelik:
Die langtermyn bestaan van die parke moet verseker word en nie afhang van politieke skommelinge nie. Moonlik ‘n huurkontrak.
Die parke moet op standaard gebring word. Hier het die MKB versoek dat ‘n onafhanklike ondersoek geloods word deur die Nasionale Toerisme Raad na die moontlike ster-gradering van die karavaanparke. (Indien u ‘n kopie van die standaard wil bekom gaan na http://www.grading.caravanparks.com/).

Diaz-oord se sluiting is ‘n klad op die Stadsraad se naam en moet weer vir kampering beskikbaar gestel word tot tyd en wyl die nuwe karavaanpark in plek is.

Wat is die status huidiglik?
Die MKB het vir eers die regsgeding teen die Stadsraad op ys gesit.
Die verslag van die assessor van die Toerisme Raad is nog nie aan die MKB oorhandig nie alhoewel daar al pogings was om uitvoering te gee is aan van die aanbevelings.

Daar kan egter nie aan die versoek van die MBK voldoen word om Diaz weer tydelik oop te stel nie. Die fasiliteit is sodanig
gestroop en beskadig en die stadsraad dit nie kon herstel nie. Tydelike verblyf is vir die kampeerders aangebied op die Gevangenisterrein.

Hoe lyk die pad vorentoe?
Ons bly in gesprek met die stadsraad.
Maar ons bly op ons hoede vir verskeie amptenare/direkteure wat kampeerders nie goedgesind is nie. Samel inligting in oor bestuursmodelle vir die toekoms en laat lede besluit. Werf die nodige kundigheid wat benodig word vir die MKB-bestuur.
Verbreed die ledetal sodat almal wat kamp lede word.

Wees positief. Saam kan ons die karavaanparke vir ons nageslag bewaar.